• تبریز – خیابان شریعتی – پاساژ بازار برق تبریز

گالری تصاویر